Къде произвеждаме

 

       СМ Текс е призводствена компания намираща се в индустриалната зона в гр. София. Това е напълно интегрирана компания за готова конфекция, която разполага със следните отдели: Моделиерна, Набавяне и Контрол на платове и суровини, Кроячна, Шивашки цех, Окачествяване и контрол на крайните изделия. 

      Стараеме се да поддържаме високо ниво на оборудване на фабриката с машини отговарящи на последните тенденции в шивашката промишленост, което ни помага в  постигането на по-голяма ефективност в производството. Благодарение на моделиерната имаме възможност да изготвяме нови модели отговарящи на специалните изисквания на всеки клиент.